Meldujemy, że jesteśmy w Białym Dunajcu na naszym najnowszym projekcie Green Deal Is Good! Nasz ostatni projekt Only democracy odbył się w grudniu zeszłego roku. Dlatego z przyjemnością ruszamy poznawać nowe twarze i zagłębiać się w wiedzę o Europie. Tym razem spotykamy się z rówieśnikami z Węgier i Słowacji aby porozmawiać o Europejskim Zielonym Ładzie i jego wpływie na nasze życie

Dlaczego jesteśmy na Green Deal?

Jesteśmy na projekcie „Green Deal is Good” z kilku ważnych powodów. Nasz projekt zrodził się z inicjatywy młodzieży, która podczas jednej z naszych wymian przedstawiła swoją wizję Zielonego Ładu. Dlatego chemy pokazać Green Dell jako szansę dla współczesnego świata.

Młodzi ludzie z różnych zakątków europy zaproponowali wymianę, która skupi się na zagadnieniach Green Deal. Wyodrębniliśmy z Zielonego Ładu inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska oraz idee ruchu „Zero Waste”.

Postanowiliśmy wspólnie poprowadzić tę wymianę, skupiając się na szeroko rozumianej ekologii i działaniach mających na celu zmniejszenie ilości odpadów.

Nasze spotkania w ramach Erasmus+ to najczęściej finał długiego procesu planowania, spotkań online i wymiany wiedzy oraz dyskusji. Green Deal is Good to dla nas nie tylko projekt, to niewątpliwie także inspiracja do podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska.

Co da nam nowy projekt Erasmus+?

W ramach spotkań na platformie Zoom wspólnie ustaliliśmy, że w czasie wymiany Green Deal is Good uczestnicy przeprowadzą warsztaty Zero Waste, które mają na celu przybliżenie zagadnień związanych z ekologią. Nasz projekt ma na celu zwrócenie uwagi młodzieży na problemy wynikające z niedostatecznego wsparcia projektów ekologicznych przez rządzących. Chcemy się również skupić na stosunkowo niską świadomość społeczną dotyczącą koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu.

Chcemy rozwijać talenty i umiejętności w dziedzinie kampanii na rzecz zwiększenia świadomości znaczenia ekologii, ochrony środowiska, idei Zielonego Ładu oraz ruchu Zero Waste we współczesnym świecie. Kształt projektu jest wynikiem harmonijnej i twórczej współpracy z młodzieżą i naszymi partnerami. Wspólnie z partnerami z Węgier i Słowacji przygotowaliśmy się merytorycznie do projektu. Na spotkaniach omówiliśmy wszelkie kwestie związane z organizacją przedsięwzięcia, przebiegiem i oczekiwanymi rezultatami wymiany.

Podczas warsztatów, które zostaną w pełni przygotowane przez młodzież przy wsparciu organizacji, pragniemy poświęcić czas takim zagadnieniom jak:

  • Katastrofalny wpływ zmian klimatycznych na nasze środowisko
  • Wymogi neutralności klimatycznej, ale także regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska.
  • Zmniejszenie produkcji odpadów oraz oczywiście recykling wytwarzanych odpadów.
  • Analiza Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu
  • Energia z morskich źródeł odnawialnych
  • Ograniczenie produkcji odpadów poprzez właściwe użytkowanie jedzenia i przedmiotów codziennego użytk, jak również kompostowanie odpadów kuchennych.
  • Przerabianie przedmiotów i nadawanie im drugiego życia w bardziej ekologiczny sposób oraz samodzielne wytwarzanie środków codziennego użytku

Zapraszamy do śledzenia naszej relacji z tego wydarzenia, gdzie będziemy dzielić się wrażeniami, zdobytymi doświadczeniami i pomysłami na zrównoważoną przyszłość!


Last modified: 10.06.2024
Close