Chcemy się Wam czymś pochwalić, prezes Aktywnej Piotrek Seremet ukończył na początku marca szkolenie: „Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PM² Komisji Europejskiej v3.0.1”. Dzięki tej wiedzy nasze projekty dadzą jeszcze więcej wiedzy, doświadczenia i radości uczestniczącej w nich młodzieży.

Tak relacjonował szkolenie Piotr. „Szkolenie w którym miałem przyjemność uczestniczyć, było niezwykle wartościowe dla mnie oraz dla naszej organizacji. Dzięki kompleksowemu programowi szkolenia prowadzonemu przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, zdobyłem nie tylko głębsze zrozumienie jak wygląda zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PM², ale także praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania projektami”.

„Kompetencje, które nabyliśmy w zakresie planowania realizacji i monitorowania projektów zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej są nieocenione dla rozwoju organizacji. Dzięki zdobytym umiejętnościom jestem w stanie skuteczniej koordynować zespoły projektowe, lepiej zarządzać zasobami oraz efektywniej realizować cele projektów”.

„Wprowadzenie metodologii PM2 do naszych praktyk zarządzania projektami z pewnością przyniesie pozytywne zmiany w naszej organizacji. Pozwoli zwiększyć efektywność działań, redukując ryzyko niepowodzeń oraz podnosząc jakość naszych projektów. Jestem wdzięczny FRDL za możliwość udziału w tym inspirującym szkoleniu. Szkolenie to pewnością przyczyniło się do naszego dalszego rozwoju i sukcesów”.

Gdzie odbyło się zarządzanie projektami metodyką PM²?

Szkolenie realizowane przez Andrzeja Pajora, odbyło się w okresie od lutego do marca i w całości trwało 24 godziny dydaktyczne. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, zorganizowała je w ramach projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities. Finansowanie programu odbyło się ze środków programu Komisji Europejskiej CERV. Program ma na celu zapewnienie finansowania działań mających na celu ochronę praw i wartości zapisanych w prawie UE. Do jego celów należy również promowanie tych praw oraz wartości zapisanych w traktatach UE i w Karcie Praw Podstawowych. W szczególności poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego (CSO), działających na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Program „Obywatele, równość, prawa i wartości” realizowany jest w perspektywie lat 2021–2027.

Więcej informacji o programie można uzyskać na stronie pm2polska.org lub na stronie projektowej www.bb.frdl.pl

Last modified: 28.03.2024
Close