Piersze spotkanie z Zielonym Ładem i gra miejska w Zakopanem

Z radością dzielimy się wrażeniam z tego jak przebiegło nasze spotkanie z Zielonym Ładem w ramach projektu Erasmus. Projekt Green Deal is Good, to kocepcja która skupia się na szeroko rozumianej ekologii oraz na zrozumieniu idei Europejskiego Zielonego Ładu.

Pierwsze zajęcia miały miejsce w malowniczym Zakopanem, gdzie oprócz podziwiania piękna Tatr, przygotowaliśmy dla uczestników ekscytującą grę miejską. 🧐

Odkrywanie ekologicznych obiektów. Uczestnicy mieli za zadanie znaleźć obiekty związane z ekologią. Poszukiwali takich miejsc jak lokalne centra edukacji ekologicznej, sklepy oferujące produkty ekologiczne czy miejsca, gdzie promowane są zrównoważone praktyki.

Rozmowy z mieszkańcami. Ważnym elementem gry było przeprowadzanie wywiadów z mieszkańcami Zakopanego. Uczestnicy pytali o ich perspektywę na temat ochrony środowiska, zmian klimatycznych i wpływu turystyki na ekosystem Tatr.

Wyzwania ekologiczne. W trakcie gry miejskiej uczestnicy musieli zmierzyć się z różnorodnymi wyzwaniami związanymi z ochroną środowiska. Zadania te pozwoliły im lepiej zrozumieć, jak ważne są codzienne decyzje i działania na rzecz naszej planety.

Dyskusje ekologiczne i nasze spotkanie z Zielonym Ładem

Gra miejska to nie jedyne wydarzenie jakie przygotowaliśmy uczestników Green Deal is Good. Przeprowadziliśmy równiż swobodną dyskusję na tematy ekologiczne. Zrozumieliśmy lepiej jakie mamy kategorie ochrony środowiska oraz aktualne problemy, z jakimi zmaga się nasza planeta. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami związanymi z ekologią.

Oto kilka głównych tematów, które poruszyliśmy

  • Analizowaliśmy, jak globalne ocieplenie wpływa na nasze ekosystemy, rolnictwo oraz zdrowie ludzi.
  • Dyskutowaliśmy o głównych źródłach zanieczyszczeń oraz o tym, jakie kroki możemy podjąć, aby poprawić jakość powietrza, którym oddychamy.
  • Zastanawialiśmy się nad problemami związanymi z zanieczyszczeniem wód oraz niedoborem czystej wody pitnej w różnych częściach świata.
  • Rozmawialiśmy o wyzwaniach związanych z gospodarką odpadami, recyklingiem oraz minimalizacją produkcji odpadów.

Wszystkie wnioski i spostrzeżenia z naszej dyskusji zostały dokładnie zapisane. Stanowią one solidną podstawę do dalszej tematyki naszej wymiany.

Spotanie z Ziolonym Ładem i zgłębianie tematów ekologicznych

Aby dokładniej przyjrzeć się różnym aspektom ochrony środowiska, podzieliliśmy się na grupy, z których każda skupiła się na innym temacie.

Każda grupa uczestników wybrała jedno z kluczowych zagadnień ekologicznych, takich jak segregacja, zanieczyszczenie powietrza, mikroplastik, i szczegółowo je analizowała. Każda grupa miała za zadanie przedstawić swoje wyniki w formie prezentacji, zarówno pisemnej, jak i słownej. Uczestnicy przedstawili działania człowieka zarówno te destruktywne, jak i te chroniące przyrodę. Podparli swoje analizy statystykami oraz zaproponowali pomysły, co powinniśmy robić więcej, aby chronić naszą planetę.

Razem możemy wiele zdziałać dla naszej planety!

Czym jest Erasmus+

Program Erasmus+ to blisko 557 mln euro przeznaczone na dofinansowanie projektów związanych z edukacją. W latach 2021-2027 z programu skorzystało już 3 tysiące organizacji, współtworzących prawie 6,5 tysiąca projektów.

Jak możemy przeczytać na stronie programu Erasmus+:

Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez Zespół Analityczno-Badawczy FRSE, zdecydowana większość beneficjentów programu Erasmus+ była zdania, że uczestnictwo w programie znacznie poprawiło dostępność wysokiej jakości materiałów edukacyjnych w ich organizacji.

Dowiedzieć ze strony możemy się również:

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+. Ten w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji. Dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości. Umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach. Dać im także możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

źrodło: erasmusplus.org.pl


Więcej o projekcie Only democracy przeczytasz w zakładce projekty


Last modified: 30.06.2024
Close