Art of Sports to projekt, którym chcemy zainspirować i zmotywować młodzież do pokonywania własnych słabości, realizacji pasji oraz osiągania wyznaczonych celów. W ramach tej inicjatywy, połączyliśmy młodzież z Polski, Belgii i Włoch poprzez współpracy i integracje.

Miejsce

Biały Dunajec

Data

22-30.08.2022

Uczestnicy

🇮🇹 🇱🇹 🇵🇱

Projekt ten miał na celu zjednoczenie młodych ludzi. Przede wszystkim skupiliśmy się na problemach z jakimi mierzą się uchodźcy, oraz Ci którzy doświadczyli życiowych trudności. Dyskutowaliśmy o problemach takich jak niezrozumienie, konflikty z prawem, bieda czy wykluczenie społeczne. Art of Sports wykorzystuje sport jako główne narzędzie integracji, które przynosi otuchę i wzmacnia ducha.

Zdjęcia wykonane przez uczestników Art of sports

Cel projektu Art of Sports

Celem jaki sobie postawiliśmy było promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną i rozwijanie pasji sportowych. Przez praktykowanie zasad fair-play i zasady wzajemnego szacunku uczestnicy budowali ducha współpracy i zrozumienia. Uczestnicy projektu poprzez realizacje zadań na warsztatach dowiedziała się, że sport to nie tylko rywalizacja. Wspólne treningi to również szansa na poznawanie różnych kultur i wspólną integrację.

Zdjęcia wykonane przez uczestników Art of sports
Foto: FB / Natalia Strzelec

Projekt Aktywnej Dąbrowy ma również ambitny cel przeciwdziałania patologiom społecznym i wykluczeniu. Chcemy pokazać, że sport może być siłą napędową dla zmiany społecznej i możliwością wyrównania szans. Podjęliśmy tematykę edukacji na temat problemów, z jakimi borykają się uchodźcy. Dlatego liczymy, że warsztaty na temat integracji społecznej, spowodują wzrost tolerancji, zrozumienia i akceptacji w naszej lokalnej społeczności.

Zdjęcia wykonane przez uczestników Art of sports
Foto: FB / Paulina Swoboda

W ramach projektu Art of Sports, odbyły się różnorodne aktywności. Zrealizowaliśmy między innymi warsztaty sportowe, ale również mentorskie oraz teoretyczne z zakresu sportu i integracji społecznej. Dlatego jednym z kluczowych wydarzeń było otwarte święto Fair Play, podczas którego odbył się interdyscyplinarny turniej oraz prezentacja projektu. Uczestnicy mieli także okazję uczestniczyć w warsztatach integracyjnych, które miały na celu budowanie więzi między uczestnikami.

Zdjęcia wykonane przez uczestników Art of sports
Foto: FB / Natalia Czernecka

Projekt Art of Sports nie tylko umożliwił młodzieży odkrywanie radości płynącej z aktywności fizycznej i sportowej, ale także zainspirował ich do działania na rzecz wspólnej integracji i zrozumienia. Poprzez wspólne wysiłki i pozytywny wpływ sportu, wszyscy uczestnicy przekonali się, że każdy może stać się mistrzem świata, niezależnie od przeszłych doświadczeń czy pochodzenia. Projekt Art of Sports pozostanie w sercach uczestników oraz w lokalnej społeczności, promując postawy pełne zrozumienia, tolerancji i ducha Fair Play.

Dzięki zaangażowaniu i wsparciu lokalnych partnerów, projekt ten ma potencjał do dalszego rozwoju. Dlatego liczymy na dalsze inspirowania kolejnych pokoleń młodych sportowców do realizacji swoich marzeń i celów życiowych.

Comments are closed.

Close