W terminie od 03 do 11czerwca 2023 roku, po długich oczekiwaniach, zrealizowaliśmy nasz kolejny projekt w ramach Erasmus+. City of past, city of future, ta inicjatywa miała za zadanie poznanie naszej przeszłości. Swoista podróż w czasie w naszym mieście i okolicach. Projekt był interdyscyplinarny. W trakcie jego realizacji chcieliśmy zrozumieć jak wyglądały okolice skąd pochodzimy jeszcze przed działalnością człowieka. Poznać mechanizmy powstawania naszego miasta, jego wielokulturowość, historię. Kolejnym krokiem była dyskusja dotycząca problemów z jakimi spotykamy się obecnie, zmian klimatu.

Miejsce

Zawoja

Data

3-11.06.2023

Uczestnicy

🇭🇺 🇮🇹 🇵🇱 🇷🇴

Projekt zrodził się z potrzeby edukowania mieszkańców naszego miasta w zakresie następstw naszych czynów, dlatego jest odpowiedzią na zaniedbania ze strony mieszkańców. Zarówno te w zakresie ekologii jak wywożenie odpadów w tereny zielone, dalsze używanie „kopciuchów”, jak i te w zakresie zwalczania ksenofobii, nietolerancji. Zwracaliśmy uwagę na ksenofobiczne hasła i rysunki na murach, przejawy agresji w stronę osób pochodzących z innych środowisk kulturowych, innych krajów, pochodzenia etnicznego.

Miejsce, które wybraliśmy dla naszej wymiany młodzieży, to miejscowość Zawoja, która z pewnością zachwyciła malowniczymi krajobrazami i sprzyjającymi klimatem dla wszystkich uczestników projektu.

Foto: FB / István Radnai
Foto: FB / István Radnai

Organizacje tworzące City of past, city of future

W naszym projekcie obok uczestników z Polski, którzy reprezentowali nasze stowarzyszenie udział wzięli uczestnicy z Rumuni, Włoch i Węgier. Rumunię reprezentowała Fundatia Zamolxes, Włochy Koinokalo APS a młodzież z Węgier przyjechała pod opieką Európa Ifjúsága Egyesület. Dzięki międzynarodowej grupie z pewnością mogliśmy wymienić swoje doświadczenia. Naszymi głównymi uczestnikami byli młodzi ludzie w wieku od 15 do 18 lat.

Projekt bez wątpienia pozwolił uczestnikom zdobyć nowe kompetencje, rozwinąć umiejętności interpersonalne, zdobyć talenty związane z filmem czy multimediami. Był lekcją wrażliwości, tolerancji, pracy w wielokulturowym środowisku. Pozwolił spojrzeć młodzieży, a także lokalnej społeczności na problemy z którymi borykamy się teraz, z którymi borykali się nasi przodkowie.

City of past, city of future to projekt, którego celem było odkrycie dziedzictwa kulturowego regionu. Zrozumienie mechanizmów działania społeczeństwa, zrozumienie następstw nietolerancji, nieodpowiednich praktyk, także z dziedziny ekologii. Projekt pozwolił młodym ludziom na wyrażenie swojego manifestu co do sytuacji ich otaczającej. Pokazanie ich marzeń, problemów z jakimi borykają się żyjąc w swoich społecznościach.

Foto: FB / Maja Sebestyén
Foto: FB / Maja Sebestyén

Nie tylko Zawoja, odwiedziliśmy również Dąbrowę Górniczą

W trakcie projektu mieliśmy możliwość odwiedzenia Muzeum Miejskiego Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, gdzie mogliśmy się przede wszystkim spotkać ze specjalistami w tematyce historii, archeologii. Dzięki tej wizycie poznaliśmy dokładnie przeszłość miasta. Przybliżono nam historię jego powstania. Mieliśmy możliwość zobaczenia nowych odkryć archeologicznych na Górze Bukowej znajdującej się w jednej z obrzeżnych dzielnic miasta. Znaleziono na niej wielokulturowe stanowisko archeologiczne, którego historia sięga prawdopodobnie nawet kilku tysięcy lat. Zobaczenie tego miejsca i poznanie go było dużym doświadczeniem dla nas.

Foto: FB / István Radnai

Filmy zrealizowane podczas warsztatów

Jednym celów, które postawiliśmy przed uczestnikami City of past, city of future była realizacja materiałów filmowych. Poniżej prezentujemy część z efektów tych warsztatów.

Poprzez jakie kroki realizowaliśmy nasze warsztat?

  • Zajęcia integracyjne, gry i zabawy, praca w grupach, w wyniku których integrowaliśmy grupę i przełamywaliśmy bariery.
  • Zajęcia teambuildingowe, wyzwanie, praca w grupach, burze mózgów, które z pewnością wzmocniły jedność i zgranie grupy projektowej.
  • Warsztaty szlakiem wielokulturowości, zrealizowane w Będzinie i Dąbrowie Górniczej. Prezentacje, spacer dydaktyczny, spotkanie eksperckie, dyskusja, odkrycie śladów wielokulturowości, były sposobem na zrozumienie zależności między przyczyną a skutkiem. Istotnie pomogły w określeniu problematyki naszego miasta, okolicy.
  • Gra miejska, praca w grupach, burze mózgów, w rezultacie których celem była integracja drużyny, odkrycie okolicy działania, lokalnej kultury itp..
  • Codzienna refleksja i ewaluacja, wspierana dyskusją, ankietami i dziennikiem youthpass, z pewnością wspierała nas w tym celu burza mózgów oraz ankieta wspomagająca proces świadomego uczenia się.
  • Spotkania liderów, których celem było monitorowanie bieżących spraw oraz utrzymywanie wysokiej jakości projektu.
  • Przeprowadziliśmy wieczorki kulturowe, które oczywiście obfitowały w wydarzenia integracyjne. Odbywały się prezentacje, quizy, tańce, gry, zabawy, a ich celem było wyrażenia własnej kultury, odkrycie kultur krajów partnerskich.
  • Warsztaty filmowe podczas pleneru w Będzinie oraz Dąbrowie Górniczej. W trakcie nauki dzialiśmy się pracą w grupach. Wspierała nas burza mózgów i praca kreatywna, której celem było stworzenie filmu, rozwinięcie szeregu kompetencji.
  • Warsztaty tematyczne prowadzone przez grupy narodowe, poprzez dyskusje, debatę, prezentacje, burze mózgów, z pewnością zbliżyliśmy się do sprecyzowania problemów naszych miast, środowisk, dyskusja nad tolerancją, aktualnymi.
  • Dzielenie się historią własną, odkrycie historii i faktów na temat krajów partnerskich.

Plakaty podsumowujące City of past, city of future!

W zakładce z informacjami znajdziecie wpis dotyczący plakatów, które uczestnicy warsztatów przygotowali w ramach podsumowania naszego spotkania. Klikając tutaj przeniesiecie się bezpośrednio do tej notki.

Zobaczcie więcej zdjęć z naszych warsztatów:


Comments are closed.

Close