Projekt Only democracy był kolejnym projektem zrealizowanym przez nas w ramach programu Erasmus+. Jego celem było szerzenie wiedzy na temat demokracji i wartości europejskich. Podczas wymiany dzieliliśmy się doświadczeniami z partnerami oraz wspólnie rozważaliśmy, jak skutecznie zachęcić młodych ludzi do zaangażowania się w sprawy społeczne i polityczne.

Wymiana młodzieży odbyła się w dniach 1-9 grudnia 2023 w Białym Dunajcu u podnóży Tatr. Wzięło w niej udział 40 uczestników oraz liderzy z 4 grup partnerskich z Węgier, Polski, Portugalii i Turcji. Wykorzystaliśmy różnorodne metody pracy, takie jak warsztaty, prezentacje, dyskusje czy spotkania z ekspertami.

Projekt wspomógł rozwój uczestników, umożliwiając im zdobycie nowej wiedzy, doświadczenia i kompetencji. Ponadto powstały materiały edukacyjne, które wykorzystamy do dalszego poszerzania grona beneficjentów naszych działań. Projekt promował także współpracę młodzieży z decydentami, podkreślając rolę aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Miejsce

Biały Dunajec

Data

1-09.12.2023

Uczestnicy

🇵🇹 🇵🇱 🇹🇷 🇭🇺

Only democracy stworzyły organizacje z 4 krajów

W projekcie Only democracy obok uczestników z Polski, którzy reprezentowali nasze stowarzyszenie udział wzięli uczestnicy z Portugalii, Turcji i Węgier. Portugalię reprezentowało Agrupamento de Escolas de Benavente. Turcję Seyrantepe imkb ortaokulu a Węgry Kistarcsai Kulturalis Egyesulet.

Only democracy

Agrupamento de Escolas de Benavente

Portugalskie stowarzyszanie to grupa szkół, która edukuje uczniów od przedszkola do szkoły średniej. Do szkół uczęszcza blisko 2000 uczniów, w przedziale wieku 3-20 lat. Kadra nauczycielska liczy około 200 osób.

Jak sami o sobie piszą: Nasza szkoła należy do lokalnej społeczności, a nasi uczniowie nie mają zbyt wielu okazji do podróżowania, poznawania świata i poznawania ludzi z innych kultur. Interesujemy się sportem, kulturą, historią, prawami człowieka i chętnie wymieniamy się doświadczeniami. Chętnie poznajemy inne kultury oraz dzielimy się naszymi zwyczajami i tradycjami. Chętnie odwiedzamy i przyjmujemy uczniów z innych miejsc na świecie.

Zazwyczaj organizujemy zajęcia pozalekcyjne, aby dać naszym uczniom możliwość kontaktu z różnymi rzeczywistościami i innymi przedmiotami, aby mogli zdobyć ważną i praktyczną wiedzę o życiu, o roli demokracji we współczesnej Europie. Naszym celem jest również zapewnienie naszym uczniom ważnych narzędzi społecznych i interpersonalnych. Uczestniczyliśmy już w kilku projektach wymiany młodzieży z programu Erasmus+ oraz innych mobilnościach uczniów i nauczycieli. Poza tym jesteśmy przyzwyczajeni do organizowania zajęć z uczniami w naszym kraju, w ścisłej współpracy z innymi lokalnymi/narodowymi organizacjami.

Agrupamento de Escolas de Benavente to stowarzysznie z Portugali o którym więcej przeczytacie na ich stronie internetowej lub profilu na facebooku.

Seyrantepe imkb ortaokulu


Seyrantepe Borsa Istanbul Secondary School, zlokalizowana w centrum Sivas, istnieje na rynku edukacyjnym od 2000 roku. Posiada 25 sal lekcyjnych oraz 3 sale przeznaczone dla osób z łagodnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Sale wyposażone są w pełne zaplecze edukacyjne. W szkole pracuje 32 nauczycielek i nauczycieli oraz 4 osoby na stanowiskach administracyjnych. Obsługują 378 uczęszczających do placówki uczniów.

Głównym celem szkoły jest kształtowanie świadomych jednostek, które odnoszą sukcesy i przyczyniają się do dobra społeczeństwa, opierając się na europejskich wartościach i wizji oraz tradycji. Szkoła kładzie szczególny nacisk na dodatkowe zajęcia z zakresu demokracji, wykorzystując edukację pozaformalną. Funkcjonuje tu również klub „Młodych, dumnych Demokratów”, w którym młodzież aktywnie uczestniczy.

Seyrantepe imkb ortaokulu z Turcji o którym więcej przeczytacie na ich stronie internetowej.

Kistarcsai Kulturalis Egyesulet

Stowarzyszenie, powstałe w 1993 roku, liczy od 60 do 80 członkiń i członków, jednakże korzysta również z pomocy wielu sympatyków w realizacji większych programów. Zakres wiekowy osób członkowski obejmuje zarówno młodzież, jak i osoby emerytowane, co sprzyja różnorodności naszych działań. Choć różne pokolenia zazwyczaj uczestniczą w różnych zajęciach, staramy się także organizować programy, które angażują wszystkich.

Głównym obszarem działalności Stowarzyszenia jest kultura. Jednak stowarzyszanie otwarte jest również na współpracę z innymi organizacjami podejmującymi się ważnych tematów społecznych.

Stowarzyszenie Kulturalne Kistarcsa działa w aglomeracji Budapesztu na Węgrzech w liczącym około 12000 mieszkańców mieście Kistarcsa. Stowarzyszanie zaangażowane jest w poprawę życia kulturalnego lokalnej społeczności, przy czym niektóre z naszych inicjatyw mają zasięg międzynarodowy. Celem organizacji jest zachowanie i przekazywanie tradycji młodemu pokoleniu, przy jednoczesnym podkreślaniu znaczenia dziedzictwa kulturowego oraz integracji europejskiej.

Niezmiernie istotne dla tej organizacji są ideały demokracji, które stanowią podstawę jej działań. Dlatego też wspierają różnorodność kulturową narodów europejskich poprzez organizowanie specjalnych programów skierowanych do młodzieży, takich jak wieczory narodowe, podczas których promują kulturę poszczególnych narodów poprzez ich historię, literaturę, muzykę, kuchnię itp.

W ramach swojej działalności często zapraszają młodych ludzi z okolicy do udziału w międzynarodowych projektach, głównie w ramach Wymiany Młodzieży.

Kistarcsai Kulturalis Egyesulet z Węgier o którym więcej przeczytacie na ich stronie internetowej lub profilu na facebooku.

Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa

Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby aktywne, uprawiające sport i ciekawe świata, jednocześnie żywo zainteresowane rozwojem lokalnej społeczności. Jako NGO z Dąbrowy Górniczej postawiliśmy sobie cel budowy silnego społeczeństwa obywatelskiego. Wykorzystujemy do tego sport, dyskusję, warsztaty i różnego rodzaju wydarzenia, tak aby integrować ze sobą różne grupy społeczne. Budując wydarzenia w których uczestniczą zarówno dzieci, młodzież i dorośli, z różnych środowisk dążymy do włączania społeczności lokalnej do współdecydowania o ich najbliższym otoczeniu. 

Głównym celem naszej działalności jest szeroko rozumiana partycypacja społeczna. Dlatego ciągle poszerzamy swoją wiedzę, edukując się na różnego rodzaju warsztatach oraz wymieniając wiedzą z innymi stowarzyszeniami z całej Europy. Swoją wiedzę chętnie przekazujemy mieszkańcom Dąbrowy Górniczej. Zachęcamy do uczestnictwa nie tylko w wyborach lokalnych ale do angażowania się w konsultacjach społecznych, Budżecie Obywatelskim Dąbrowy Górniczej czy Budżecie Partycypacyjnym Dąbrowy Górniczej. Chcemy aby mieszkańcy mieli silny głos w decydowaniu o kształcie rozwoju naszej miejscowości.

Pamiętajcie aby wspierać swoje lokalne NGO. My polecamy NGO DG!

Więcej o nas przeczytacie w zakładce o stowarzyszeniu

Młodzież opowiada o Unii Europejskiej

Uczestnicy Only Democracy przygotowali programy telewizyjne poświęcone Unii Europejskiej, prezentując różnorodne aspekty życia w UE. W duchu współpracy i kreatywności grupy młodzieży zebrały się, aby stworzyć programy dotykające polityki, gospodarki, kultury i edukacji. Ich celem było przybliżenie tajników UE w sposób ciekawy i nieco humorystyczny, obiecując fascynujące fakty i perspektywy.

Zobacz wszystkie filmy we wpisie: Zobaczcie wywiady uczestników projektu w zakładce informacje.

Debata o głosie młodzieży we współczesnym świecie

Dlaczego warto słuchać głosu młodzieży? To pytanie, na które mamy prostą odpowiedź! Młodzi ludzie nie tylko kształtują przyszłość, ale również aktywnie uczestniczą w społeczeństwie już teraz. Ich perspektywy, pomysły i zaangażowanie są kluczowe dla budowania lepszego jutra. Słuchanie ich głosu to nie tylko inwestycja w ich przyszłość, ale również korzyść dla całego społeczeństwa.

Więcej przeczytacie o tej debacie we wpisie: Słuchajmy głosu młodzieży! w zakładce informacje.

Jakie wartości dał projekt Only Democracy uczestnikom

Warsztaty te przyniosły uczestnikom szereg korzyści i możliwości rozwoju. Dzięki udziałowi w projekcie mogli oni poszerzyć swoją wiedzę na temat demokracji i wartości europejskich. Wymienili się również doświadczeniami z partnerami z różnych krajów. W trakcie warsztatów omawiano sposoby skutecznego i atrakcyjnego zachęcania młodych ludzi do zaangażowania się w życie społeczne i polityczne. Szukano alternatyw dla wzrastających ruchów populistycznych.

Wymiana młodzieży, która odbyła się w grudniu 2023 roku w Tatrach koło Zakopanego, zgromadziła 40 uczestników i liderów z 4 grup partnerskich z Węgier, Polski, Portugalii i Turcji. Dzięki różnorodnym metodom pracy, takim jak warsztaty, prezentacje, dyskusje, prace w zespołach, burze mózgów czy spotkania z ekspertami, uczestnicy mieli okazję nie tylko zdobyć nową wiedzę, ale także rozwijać swoje umiejętności i kompetencje w ramach edukacji pozaformalnej.

Projekt wspierał również rozwój uczestników poprzez stworzenie materiałów edukacyjnych. Tworzono poradniki, projekty kampanii czy warsztaty, które mogą być wykorzystane do dalszego poszerzania grona beneficjentów działań edukacyjnych. Ponadto, inicjatywa ta promowała współpracę młodzieży z decydentami oraz ukazywała rolę i znaczenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym.


Comments are closed.

Close