Kolejny projekt wspierany przez Erasmus+ za nami, tym razem spotkaliśmy się w Białym Dunajcu tworząc Smart means better. Projekt w którym wzięło udział 40 młodych osób. Uczestnicy przybyli z Polski, Słowacji i Turcji miał na celu dyskusję i i poszerzenie wiedzy wśród uczestników na temat idei smart city. Jednak dyskusja między uczestnikami nie była naszym jedynym celem. Przede wszystkim chcieliśmy wpłynąć na osoby decyzyjne w naszym otoczeniu. Chcieliśmy pokazać, że rozwój naszych miast w kierunku miast dostępnych to nie tylko szansa dla nas ale i dla samych miast na rozwój i konkurencyjność.

Miejsce

Biały Dunajec

Data

17-25.09.2023

Uczestnicy

🇵🇱 🇸🇰 🇹🇷

Kiedy zrodziła się Idea projektu Smart means Better

Projekty, które organizujemy w ramach Erasmus+ zaczynają się dużo wcześniej niż w dniu wyjazdu – w tym wypadku do Białego Dunajca. Idea projektu Smart means Better, pojawiła się dużo wcześniej. Podczas jednej z dyskusji Stowarzyszeniu uświadomiliśmy sobie pewną rzecz. Jako młodzi mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, na co dzień uczniowie szkoły średniej i studenci. Jesteśmy aktywnymi społecznie ludźmi, zaangażowanymi w wiele spraw. Uczestnicząc w różnych warsztatach dotyczących rozwoju miast, poznaliśmy tematykę smart city czyli umiejętnego wykorzystania nowoczesnych technologii by uczynić funkcjonowanie miasta jak najbardziej przyjaznym i funkcjonalnym dla jego mieszkańców. Jako młodzi ludzie interesujemy się nowymi technologiami, korzystamy na co dzień ze smartfonów, różnorodnych aplikacji, nowych technologii. 

Foto: FB / Weronika Joniak

Czy umiemy wykorzystać nowe technologie?

Zauważyliśmy jednak, że pomimo, że są nam pomocne często nie wykorzystujemy ich możliwości by ułatwić sobie życie. Podczas jednego ze spotkań w naszym stowarzyszeniu dyskutowaliśmy o koncepcji smart city w naszym mieście. Temat wywołał ogromne zainteresowanie i długą dyskusję. Postanowiliśmy, że przygotujemy projekt, który pogłębi naszą wiedzę w tej dziedzinie. Chcieliśmy aby projekt pozwolił wymienić doświadczenia z koleżankami i kolegami z innych krajów. Zainspirował nas rozwiązaniami, które u nich funkcjonują, a im pokazać nasze dobre praktyki.

Naszym celem jest pokazanie jak nowe technologie mogą wpływać na rozwój miast. Jak mogą czynić je bardziej funkcjonalnymi i przyjaznymi dla mieszkańców. W jaki sposób mogą przyciągać nowych mieszkańców, zachęcać młodych ludzi by żyli i pracowali w danym miejscu. Jesteśmy związani z naszym miastem, uważamy je za atrakcyjne do życia, jednak widzimy, że wielu naszych rówieśników wyjeżdżając np. na studia już tu nie wraca. Projekt ma także pokazać władzom naszego miasta, że uczynienie go bardziej atrakcyjnym, przyjaznym, nowoczesnym uczyni je bardziej konkurencyjnym. 

Wspólna droga do idei Smart City.

Korzystając ze wsparcia osób z naszej organizacji kontaktowaliśmy się z organizacjami z Turcji i Słowacji i zaproponowaliśmy im współpracę przy tworzeniu projektu. Nasza propozycja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, okazało się, że koncepcja smart city nie jest bliska tylko nam. Nasi partnerzy bardzo miło nas zaskoczyli, z ich strony pojawiła się bardzo wiele pomysłów i idei związanych z projektem , ich doświadczeń związanych z wdrażaniem koncepcji smart city w ich miastach.

Foto: FB / Malwina Kieszkowska

Organizacje tworzące Smart means better

W naszym projekcie Smart means better obok uczestników z Polski, którzy reprezentowali nasze stowarzyszenie udział wzięli uczestnicy ze Słowacji oraz Turcji. Turcję reprezentowało Young Intelligence Association natomiast Słowację fundacja SYTEV.

Fundacja SYTEV

Fundacja SYTEV to stowarzyszenie obywatelskie skupiające się na budowie społeczeństwa obywatelskiego. W tym celu głównie wykorzystuje działalność społeczną, działalność edukacyjną, informacyjną i doradczą poprzez wprowadzanie wartości chrześcijańskich. Celem organizacji jest wspieranie i rozwój działań w zakresie edukacji poza formalnej z wykorzystaniem czasu wolnego, kulturalno-społecznego i wolontariat społeczny. SYTEV rozwija politykę młodzieżową i zwiększa zainteresowanie udziałem młodzieży w życiu lokalnym i na poziomie krajowym. Realizuje to poprzez utworzenie w naszym mieście parlamentu młodzieży, który współpracuje bezpośrednio z radą miasta. SYTEV pomaga młodym ludziom wyrażać swoją opinię, wspierać w tworzeniu i organizowaniu lokalnych działań. Ponadto centrum młodzieżowe SYTEV posiada miejsce do coworkingu młodzieży, teren do nieformalnych działań.

Young Intelligence Association

Young Intelligence Association to organizacja pozarządowa założona w Iğdır w Turcji w 2016 roku. Grupa pedagogów z różnych środowisk postanowiła połączyć swoje doświadczenie i umiejętności i tym samym przyczyniać się do rozwoju społecznego i osobistego lokalnych mieszkańców poprzez uczenie się przez całe życie. Celem YIA jest wspieranie aktywnego zaangażowania lokalnych mieszkańców w każdym wieku i ze wszystkich zawodów w różne dziedziny życia publicznego. Promowanie rozwoju osobistego i demokratycznego obywatelstwa, wolontariatu i młodzieży. Wspieranie sportowego i zdrowego trybu życia oraz rozwoju umiejętności i potencjału młodych ludzi z różnych środowisk społecznych. Organizacja zajmuje się podnoszeniem świadomości dotyczących szacunku, empatii i tolerancji wśród młodzieży. Do jej zadań należy również promowanie dialogu międzykulturowego jako narzędzia rozwiązywania wspólnych problemów i konfliktów. YIA skupia się na kwestiach związanych z prawami człowieka i podkreśleniem spójności społecznej i jej roli w rozwoju wielokulturowych społeczności poprzez różne metody, takie jak sport, muzyka, teatr, taniec, malarstwo.

Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa

Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby aktywne, uprawiające sport i ciekawe świata, jednocześnie żywo zainteresowane rozwojem lokalnej społeczności. Jako NGO z Dąbrowy Górniczej postawiliśmy sobie cel budowy silnego społeczeństwa obywatelskiego. Wykorzystujemy do tego sport, dyskusję, warsztaty i różnego rodzaju wydarzenia, tak aby integrować ze sobą różne grupy społeczne. Budując wydarzenia w których uczestniczą zarówno dzieci, młodzież i dorośli, z różnych środowisk dążymy do włączania społeczności lokalnej do współdecydowania o ich najbliższym otoczeniu. 

Głównym celem naszej działalności jest szeroko rozumiana partycypacja społeczna. Dlatego ciągle poszerzamy swoją wiedzę, edukując się na różnego rodzaju warsztatach oraz wymieniając wiedzą z innymi stowarzyszeniami z całej Europy. Swoją wiedzę chętnie przekazujemy mieszkańcom Dąbrowy Górniczej. Zachęcamy do uczestnictwa nie tylko w wyborach lokalnych ale do angażowania się w konsultacjach społecznych, Budżecie Obywatelskim Dąbrowy Górniczej czy Budżecie Partycypacyjnym Dąbrowy Górniczej. Chcemy aby mieszkańcy mieli silny głos w decydowaniu o kształcie rozwoju naszej miejscowości.

Pamiętajcie aby wspierać swoje lokalne NGO. My polecamy NGO DG!

Więcej o nas przeczytacie w zakładce o stowarzyszeniu

Foto: FB / Wanessa Niziołek

Czy dla uczestników projektu jest idea smart city

Ludzka populacja i rozwój technologiczny przynoszą bardzo dynamiczne zmiany we współczesnych społeczeństwach. Podstawową areną, gdzie spotykają się wszystkie te czynniki, jest miasto, które bardzo szybko się zmieniło. Jednym z kluczowych rozwiązań, które mają na celu uczynienie życia w miastach bardziej komfortowym, efektywnym i zrównoważonym jest koncepcja „inteligentnego miasta”.

Podłączone kamery uliczne, kamery nadwozia i kamery rozdzielcze pojazdów użytkowych monitorują aktywność i udostępniają dane w czasie rzeczywistym. Te dane dają ratownikom i urzędnikom miejskim ważny pakiet informacji. Dzięki nim mogą łatwo wykryć, reagować na wypadki drogowe, naruszenia, korki, a nawet dziury. Oświetlenie miasta staje się także coraz mądrzejsze i bardziej opłacalne. Dzięki słupkom lamp LED, które regulują swoją jasność w zależności od pory dnia i warunków pogodowych. Inteligentne miasta wdrażają inteligentne technologie we wszystkim, od lamp ulicznych i dronów po robotykę i modelowanie informacyjne. A to dopiero początek. Rozwój internetu rzeczy jest tym, co sprawia, że inteligentne miasta są właśnie takie — inteligentne. 

Współpracując z dużymi deweloperami takimi jak IBM, Microsoft i Cisco oraz innowacyjnymi startupami, inteligentne miasta mogą śledzić cenne dane, takie jak pogoda. Następnie wykorzystują je do optymalizacji zużycia energii, usług użyteczności publicznej, bezpieczeństwa, transportu, gospodarowania odpadami i usług publicznych. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z tych funkcji smart city.

Takie przykłady widzimy w Polsce. Spójrzmy na Kraków: można wypożyczyć hulajnogi elektryczne przez aplikacje, posiadamy parkometry na parkingach, stacje ładowania samochodów elektrycznych, nowoczesną komunikację miejską (rozkład jazdy), wif.

W tym projekcie Eramus+ ” Smart znaczy lepiej” edukowaliśmy się na temat inteligentnych elementów posiadają nasze miasta. Niektóre z nich mogliśmy zobaczyć w Krakowie. Tworzyliśmy „perfekcyjne inteligentne miasta” i gry planszowe prezentujące te pomysły. Próbowaliśmy również wymyślić rozwiązania problemów, które widzimy w miastach, w których żyjemy.

Zobacz nasze gry planszowe o Smart City

Podczas realizacji projektu Smart Means Better we wrześniu 2023 roku tworzyliśmy gry planszowe o tematyce Smart City. Działaliśmy w zespołach, dzięki temu każde z nas skupiło się na stworzeniu gry planszowej. Więcej informacji i zdjęć zobaczysz we wpisie na ten temat: gry planszowe o Smart City.

Zobacz również film zmontowany przez uczestników projektu, który umieściliśmy we wpisie: Uczestnicy projektu nagrali film!

Dzięki projektowi  Smart means better wzrosła nasza wiedza na temat smart city.

  • Poszerzyliśmy swoje kompetencje cyfrowe (poprzez wykorzystywanie nowych programów, technologii, platform komunikacyjnych).
  • Zwiększyliśmy swoją wiedzę w zakresie ekologii i ochrony środowiska, w tym na temat strategii Europejskiego Zielonego Ładu.
  • Zwiększyliśmy swoją wiedzę na temat idei „smart city”. Dokonaliśmy tego w sposób praktyczny poprzez udział w działaniach przygotowawczych, w trakcie działań wymiany naszego projektu.
  • Staliśmy się bardziej świadomymi obywatelami Unii Europejskiej, dążącymi do budowania zjednoczonego, tolerancyjnego, wielokulturowego społeczeństwa.
  • Zwiększyliśmy swoją wiedzę na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, możliwości, jakie stwarza program Erasmus+.
  • Zwiększyliśmy poziom posługiwania się językiem angielskim (język roboczy projektu).


Comments are closed.

Close