Zdecydowaliśmy się stworzyć ten projekt, wspierany przez Erasmus+, ponieważ jesteśmy silnie zaangażowani w zmiany w naszym mieście. Uczestniczyliśmy, ale również prowadziliśmy liczne konsultacje związane z budżetem partycypacyjnym w Dąbrowie Górniczej, jak również z rozwojem inwestycyjnym miasta. Te działania zainspirowały nas aby podzielić się naszymi doświadczeniami z młodymi ludźmi z innych krajów. W ten sposób narodził się projekt Different faces of active citizenship.

Miejsce

Będzin

Data

14-22.11.2018

Uczestnicy

🇵🇱

Głównymi celami projektu Different faces of active citizenship było poszerzenie wiedzy na temat demokracji, budżetu partycypacyjnego i działań społecznych. Również skupialiśmy się na poprawie świadomości europejskiej wśród uczestników projektu oraz poznaniu zasad funkcjonowania władz lokalnych, centralnych i europejskich. Dlatego wśród warszatów jakie zorganizowaliśmy pojawiły się te, które uczyły nas działania mechanizmu wyborczego na poziomie lokalnym, centralnym i europejskim czy promocji aktywności społecznej, wartości pro-obywatelskich wśród młodych ludzi.

Zdjęcia wykonane przez uczestników projektu Different faces of active citizenship
Foto: FB / Kamila Fąferek

Organizacje tworzące projekt Different faces of active citizenship

SYTEV

Organizacja pozarządowa, której główne działanie to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez działania edukacyjne i charytatywne. Działania te realizujemy w oparciu o wartości chrześcijańskie i moralne. Dlatego naszym głównym celem jest wspieranie i rozwój edukacji pozaformalnej, sieci młodzieżowych, działalności charytatywnej, alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Grupą docelową są osoby w wieku od 13 do 30 lat. W tej chwili mamy 200 członków oraz ściśle współpracujemy ze szkołami.

BRNO FOR YOU ZS

Organizacja pozarządowa, która kieruje młodych ludzi do aktywności obywatelskiej, rozwoju osobistego, a także integracji społeczeństwa. Naszym głównym celem jest przede wszystkim obywatelskie i tolerancyjne społeczeństwo, którego członkowie podążają ścieżką edukacji przez całe życie. Filozofia Brno For You opiera się na zdaniu „uczenie się przez działanie”, czeskiego pedagoga Johna Amosa Comeniusa. Uczymy się społeczeństwa na 3 poziomach: 1. edukacja dla społeczności lokalnej, 2. edukacja dla szkół, 3. edukacja za granicą.

Magisztrátus Alapítvány

Głównym celem tej organizacji jest edukacja pozaformalna, dlatego nasze działania kierujemy do rodzin ze wsi, głównie dzieci i młodzieży, osób z mniejszymi szansami i problemami w nauce. Przede wszystkim rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od kilku lat prowadzimy wymianę młodzieży, działania integracyjne, wycieczki, a także lekcje tańca i muzyki.

Czego nauczyliśmy sie podczas projektu?

Nasz projekt miał jeden cel, w szczególności chcieliśmy dowiedzieć się, jak skutecznie wdrażać budżet partycypacyjny. Projekt Different faces of active citizenship pozwolił nam poszerzyć naszą wiedzę na temat wdrażania budżetu partycypacyjnego w praktyce. Zrobiliśmy to w sposób nieformalny, czyli uczyliśmy się nawzajem, dzieliliśmy się wiedzą, doświadczeniami i kompetencjami. Braliśmy udział w quizach oraz grach. Zorganizowaliśmy debatę na podwórku, zrealizowaliśmy reportaż o budżecie partycypacyjnym w Dąbrowie Górniczej i odkryliśmy w sobie nowe pasje i zainteresowania. W trakcie projektu odbyliśmy wiele spotkań i dyskusji z ekspertami z biura poselskiego i specjalistami PR. W ten sposób uczestnicy projektu rozwijają wiedzę na temat demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Ten projekt był okazją do poszerzenia naszych informacji na temat historii demokracji, Parlamentu Europejskiego, prawa wyborczego w naszych krajach. Zrealizowaliśmy dokument, kiedy bezpośrednio odpowiedzieliśmy na pytanie „Czym są dla nas aktywne postawy obywatelskie?”.

Zdjęcia wykonane przez uczestników projektu Different faces of active citizenship
Foto: FB / Maria Püski


Jakie zdobyliśmy kompetencje podczas Different faces of active citizenship?

W szczególności rozwinęliśmy nasze kompetencje społeczne i obywatelskie w zakresie promowania postaw aktywności obywatelskiej w ramach demokracji poprzez wdrażanie idei budżetu partycypacyjnego. Dąbrowa Górnicza była jednym z pierwszych miast w Polsce, które wdrożyło budżet partycypacyjny w życie, dzięki czemu poznajemy od kuchni ten model demokracji.

Ponadto pogłębiliśmy kompetencje w zakresie integracji w grupach międzynarodowych. Poznaliśmy młodzież ze Słowacji, Czech a także Węgier, która miała podobne pasje – realizowanie idei aktywnych postaw obywatelskich.

Również mogliśmy rozszerzyć nasze umiejętności posługiwania się językiem angielskim w praktyce, przez rozwijanie kompetencji do pracy zespołowej

Zdjęcia wykonane przez uczestników projektu Different faces of active citizenship
Foto: FB / Kamila Fąferek

W trakcie projektu spotkaliśmy się z osobami odpowiedzialnymi za budżet partycypacyjny na różnych szczeblach. Byli to wicemarszałkini Sejmu RP Barbara Dolniak, europoseł Jan Olbrycht, radny Rady Miejskiej Robert Witecki ale również moderator budżetu partycypacyjnego w Dąbrowie Górniczej – Piotr Seremet.

Dzięki tym spotkaniom mogliśmy bliżej poznać ideę budżetu partycypacyjnego. Jest to jeden ze sposobów decydowania przez mieszkańców o swoim najbliższym otoczeniu. Polska grupa pokazała nam pomysł na stworzenie budżetu partycypacyjnego dla dąbrowskich szkół. Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa w oparciu o ten pomysł złożyło wniosek do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich o dofinansowanie.

Zdjęcia wykonane przez uczestników projektu Different faces of active citizenship
Foto: FB / Kamila Fąferek

Comments are closed.

Close