Aktywna Dąbrowa nie boi się wyzwań. Od kilku lat organizujemy dla Was zawody biegowe w Dąbrowie Górniczej, teraz postanowiliśmy rozszerzyć naszą działalność o projekt mający na celu wspieranie integracji i rozwoju młodzieży z różnych krajów Europy. Efektem tych działań, jest współfinansowany ze środków europejskiego programu Erasmus+, międzynarodowy projekt Run4fit, którego pierwsza edycja miała miejsce w Poroninie w sierpniu tego roku. Poniżej znajdziecie relację z tego wydarzenia.

Miejsce

Poronin

Data

 15-23.08.2015

Uczestnicy

🇫🇷 🇵🇱

01_run4fit_aktywna_dabrowa_poronin

Uczestnicy projektu Run4fit

Nadrzędnym celem naszego spotkania w Poroninie było pokazanie jak sport i wolontariat mogą zmienić nasze życie, nawet gdy  nasz start jest utrudniony przez miejsce, w którym się wychowujemy. Dlatego wśród młodzieży wieku 16-28 lat, którą zaprosiliśmy na organizowane przez nas warsztaty znajdowały się osoby narażone na wykluczenie społeczne wynikające z pochodzenia (mniejszości narodowe), o utrudnionym starcie wynikającym z mieszkania na terenach niezurbanizowanych czy o trudnej sytuacji materialnej. Zadbaliśmy też o to aby zarówno wśrod uczestników jak i organizatorów proporcje płci były równe.

Trzy organizacje współtworzące projekt Run4fit

EUROCIRCLE 

Pochodząca z Marsylii we Francji organizacja pozarządowa, biorąca udział w europejskich projektach dotyczących młodzieży. Działająca jako partner w europejskich programach wymiany międzykulturowej i kursach szkoleniowych. Organizacja ta brała wielokrotnie udział w takich programach jak Grundtvig lub Leonardo oraz wielu projektach typu Life, Prince, Equal, Daphne czy Progress. Eurocircle bierze również udział w innowacyjnych programach na rzecz integracji społeczno-zawodowej młodzieży. Ponadto sama jest także organizatorem projektów ponadnarodowych skierowanych do młodzieży.

TAK, N.O.

Młoda organizacja non-profit Tak, n.o. założona została na początku 2014 z nieformalnej grupy, grupa ludzi pracujących razem od 2005 roku. Jest zaangażowa głównie w organizacji różnych inicjatyw skierowanych do młodych ludzi. Stara się poprzez udział w przedsięwzięciach inspirować młodzież, tak aby mogli oni w pełni prowadzić swoje życie i żyć w pełni każdego dnia. Szczególną uwagę poświęca edukacji, zarówno formalnej i nieformalnej, stwarzając możliwości dla studentów, uczniów, ubogich ludzi i ludzi w sytuacji NEET. Bierze udział
w różnych imprezach młodzieżowych i szkoleniach na Słowacji i za granicą. Celem TAK jest pomoc młodym ludziom, dla ich lepszej przyszłości.

AKTYWNA DĄBROWA 

O nas dowiecie się więcej klikając tutaj.

Umiejętności nad jakimi pracowaliśmy podczas Run4fit

Podstawowa kompetencja, jaka nabyli uczestnicy warsztatów, to umiejętność pracy w zespole. Pracowaliśmy także nad naszą pewność siebie, zainteresowaniem sportem i zdrowym trybem życia. Uczestnicy, dzięki licznym grom i zabawom drużynowym, nauczyli się, na czym polega praca zespołowa. Poznali etapy tworzenia się grupy, a także swoje predyspozycje do pracy w zespole.

Zdjęcia wykonane przez uczestników Run4fit
Foto: FB / Natália Koborová

Duży nacisk położyliśmy na wartości jakie niesie rywalizacja sportowa i uprawianie sportu. Kierowaliśmy się fair play – poznaliśmy zastosowanie tej zasady nie tylko w sporcie, ale i w pozasportowych zadaniach zespołowych. Ponadto nauczyliśmy się, jak rozwiązywać konflikty grupowe oraz jak argumentować swoje opinie i poglądy. W tym aspekcie zostało podkreślone istnienie zalet różnorodności kulturowej. Położyliśmy nacisk na wynikające z tego konsekwencje dla pracy w zespole.

Pierwsza pomoc

Zdjęcia wykonane przez uczestników Run4fit

Dzięki zajęciom przeprowadzonym przez naszego kolegę, członka Pokojowego Patrolu WOŚP, uczestnicy nauczyli się, jak unikać niebezpiecznych sytuacji, a gdy takie się już wydarzą, jak reagować w obliczu zagrożenia. Młodzi ludzie dowiedzieli się, gdzie szukać pomocy i jak opanować swój stres. Nauczyli się także udzielania pierwszej pomocy. Spotkanie z ekspertem pomogło zrozumieć, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa. Ponadto, pozwoliło na nabycie podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy, co wpłynie na to, że młodzież nie będzie bała się pomagać.

Odżywianie

Zdjęcia wykonane przez uczestników Run4fit

Zajęcia pt. „Healthy Kitchen” i poprzedzające je warsztaty o zdrowym żywieniu podniosły poziom świadomości młodych ludzi dotyczące odżywiania. Pomogło to nam zrozumieć jak powinna wyglądać zbilansowana dieta i prawidłowe nawyki żywieniowe. Zajęcia miały autorską formę, zostały stworzone przez samych uczestników. Zapewniliśmy przez to aktywne uczestnictwo wszystkich zainteresowanych. Uczestnicy mogli od razu wykorzystać zdobytą wiedzę, przygotowując proste, zdrowe przekąski.

Zdjęcia wykonane przez uczestników Run4fit

Dzięki udziałowi w całości projektu młodzi ludzie znacząco podnieśli swoją kreatywność, umiejętność pracy w zespole. Uczestnicy projektu nauczyli się samodzielności, dzięki czemu rozpoczną poranną aktywność fizyczną i wprowadzą w swój jadłospis zdrową żywność. Nauczyli się, że sport to zdrowie, ale również przyjemność, zabawa i doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu z przyjaciółmi. Ponadto, zobaczyli, że sport jest również polem do rywalizacji, pod warunkiem, że przestrzegane są zasady fair play.

Comments are closed.

Close