Aktywna Dąbrowa poszła za ciosem i po pierwszym udanym projekcie Run4fit , zdecydowaliśmy się na realizację kolejnych. Dlatego kolejnym naszym przedsięwzięciem międzynarodowym była wymiana Polsko-Ukraińska pod nazwą Kulturalne dziedzictwo, a teraz trzecim projektem jest realizowany w w ramach Programu Erasmus + „Do It Now”.

Miejsce

Zakopane

Data

 21-29.03.2016

Uczestnicy

🇵🇱

Dzięki tym projektom zwiększają się kompetencje naszej organizacji oraz poznajemy dobre praktyki stosowane u naszych partnerów. Dzięki projektom również zwiększamy naszą bazę wolontariuszy, którzy po wspólnych projektach zaangażowali się w działania Aktywnej Dąbrowy przy organizacji wydarzeń sportowych – organizacja biegów dla dorosłych i dzieci oraz marszów nordic walking.

Zdjęcia wykonane przez uczestników Do It Now

Uczestnicy projektu Do It Now

Uczestnikami projektu Do It Now była młodzież z Polski i Słowacji. Pracowaliśmy nad temat dotyczącym zdrowia i dobrego samopoczucia. Ideą projektu było pokazanie wpływu sportu, aktywności ruchowej na kształtowanie naszych postaw, nasz rozwój intelektualny oraz uczenie się i zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności. Przede wszystkim sport pomaga nam być przedsiębiorczym i kreatywnym. Dlatego dzięki niemu uczymy się działać w zespole i to do tego międzynarodowym. Pozwala przełamywać nam stereotypy i uczyć się być otwartym na inne kultury, osoby. W naszej grupie były osoby również ze środowisk z trudniejszymi szansami, które gdyby nie projekt nie miałby okazji wyjechać ze swojej miejscowości, poznać młodzież z innego kraju. Dzięki temu mogli też przełamać swoje bariery w nawiązywaniu kontaktów.

Zdjęcia wykonane przez uczestników Do It Now

Wiele tych młodych osób dalej pomaga nam przy organizacji wydarzeń sportowych. Wspiera nas w działania jakie robiliśmy w tym roku i jakie jeszcze nas czekają w przyszłości. Młodzież zaangażowała się organizację biegów takich jak Bieg Przodownika czy Nocny Bieg Świetlików, oraz w towarzyszące im biegi Skrzata i Małego Świetlika. Uczestnicy projektu przygotowali piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, który odbył się na terenie Centrum Sportów Letnich i Wodnych w Dąbrowie Górniczej. Młodzież zajęła się organizacją tego wydarzenia od początku do końca, na przykład załatwiając niezbędne zgody czy przygotowując program wydarzenia.

Zdjęcia wykonane przez uczestników Do It Now

Współtworzące Do It Now organizacje

MAJAMI O.Z.

Majami o.z. jest niedochodową, pozarządową organizacją, której celem jest aktywizowanie młodych ludzi. Edukują młodzież w celu lepszego zrozumienia Europy i różnorodności kulturowej jako dziedzictwa europejskiego. Przez swoje działania mają nadzieję wzmocnić młodych studentów i polityków. Jako wzmocnienie mają na myśli rozwój przydatnych zdolności i umiejętności. Dlatego ich głównymi celami jest walka z ekstremizmem, promowanie tolerancji międzykulturowej oraz praw człowieka. Jednak ostatnie i najważniejsze to podnoszenie świadomości na temat dziedzictwa europejskiego wśród obywateli. Ale również wśród osobistości publicznych w celu promowania i podkreślania wartości i aktywnego obywatelstwa.

AKTYWNA DĄBROWA 

O nas dowiecie się więcej klikając tutaj.

Zdjęcia wykonane przez uczestników Do It Now

Efekty projektu Do It Now

Projekt pozwolił na zdobycie wielu nowych cech i kompetencji oraz rozwój tych już posiadanych:

Poprawa sprawności fizycznej, poprzez aktywności sportowe, aktywny udział w projekcie.

Przedsiębiorczość i kreatywność, aby móc przygotować warsztaty, działania, prezentacje. Pomogło nam to również w aktywnym udziale w dyskusjach, prezentowaniu swoich poglądów, wypracowywaniu ciekawych i innowacyjnych rozwiązań.

Rozwinęliśmy umiejętność pracy w grupie, zwłaszcza realizując zadania w grupach międzynarodowych.

Poprawa kompetencji językowych, wspólne uczenie się słownictwa, przełamywaliśmy bariery i naszuch wewnętrznyc blokad.

Zdjęcia wykonane przez uczestników Do It Now

Poprawiliśmy poziom kompetencji informatycznych, wykorzystując nowe technologie, techniki komputerowe służące komunikacji czy przygotowywanie prezentacji naszych grup.

Rozwijaliśmy umiejętności organizacyjne, dzięki zapewnieniu właściwej logistyki projektu oraz sprawom organizacyjno-admistracyjnym projektu.

Comments are closed.

Close