Uczestnicy naszego ostatniego projektu – Smart means better nagrali i zmontowali film opowiadający o tym co działa się podczas naszego spotknia.

Kto uczestniczył w projekcie?

W ramach naszego projektu Smart means better oprócz uczestników z Polski, reprezentujących nasze stowarzyszenie, wzięli udział także uczestnicy z Słowacji i Turcji. Young Intelligence Association reprezentowała Turcję, natomiast fundacja SYTEV Słowację. Ta międzynarodowa kooperacja pozwoliła nam na bogate wymiany doświadczeń i perspektyw. Pozwoliła również na lepsze zrozumienie wyzwań i możliwości związanych z inteligentnymi miastami w różnych kontekstach kulturowych i społeczno-gospodarczych.

Czym jest Erasmus+

Program Erasmus+ to blisko 557 mln euro przeznaczone na dofinansowanie projektów związanych z edukacją. W latach 2021-2027 z programu skorzystało już 3 tysiące organizacji, współtworzących prawie 6,5 tysiąca projektów.

Jak możemy przeczytać na stronie programu Erasmus+:

Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez Zespół Analityczno-Badawczy FRSE, zdecydowana większość beneficjentów programu Erasmus+ była zdania, że uczestnictwo w programie znacznie poprawiło dostępność wysokiej jakości materiałów edukacyjnych w ich organizacji.

Dowiedzieć ze strony możemy się również:

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+. Ten w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji. Dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości. Umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach. Dać im także możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

źrodło: erasmusplus.org.pl


Więcej o projekcie Smart means better przeczytasz w zakładce projekty


Last modified: 14.03.2024
Close