Seminarium kontaktowe Are you ready? był projekt skierowany do przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych oraz publicznych z terenów Unii Europejskiej. Uczestniczyli w niej po dwóch przedstawicieli z danej organizacji, najczęściej byli to członkowie zarządu, osoby pracujące z młodzieżą, również wolontariusze i koordynatorzy projektów.

Miejsce

Poronin

Data

19-23.10.2016

Uczestnicy

🇪🇪 🇪🇸 🇬🇷 🇭🇷 🇱🇹 🇱🇻 🇵🇱 🇨🇿 🇧🇬 🇲🇰 🇷🇴 🇸🇰

Byli to reprezentanci z takich krajów jak: Polska, Hiszpania, Grecja, Estonia, Słowacja, Litwa, Czechy, Bułgaria, Macedonia, Rumunia, Chorwacja, Łotwa. W sumie w seminarium wzięło udział 33 osoby – przedstawicieli organizacji pozarządowych z krajów Unii Europejskiej i nie tylko.

Cel seminarium Are you ready.

Celem seminarium kontaktowego Are you ready? było nawiązywaniu kontaktów oraz znajomości, pozyskaniu nowych partnerów, którzy będą zainteresowani współpracą przy tworzeniu nowych projektach związanych z młodzieżą. Zwłaszcza większość organizacji łączy potrzeba realizacji projektów o tematyce sportowej, promujących zdrowy tryb życia i aktywność społeczną. W projekcie uczestniczyły przede wszystkim organizacje, które jeszcze nie miały za sobą dużego doświadczenia na forum międzynarodowym. Jednak grupy te były chętne do współpracy i pracy przy nowych projektach. Również znajdą się wśród nas organizacje z sporym doświadczeniem w tej dziedzinie. Dzięki nim i równoważonemu składowi organizacji nasze spotkanie pozwoliło na wymianę doświadczeń, nowych pomysłów, ideii, które mogą przyświecać nowym wyzwaniom. Ta mieszanka doświadczenia i zapału spowodowała nawiązanie nowych znajomości oraz przyjaźni. Dzięki, którym powstały pomysły na nowe projekty z nowo poznanymi partnerami.

Zadania jakie zrealizowaliśmy

W trakcie projektu pracowaliśmy głównie takimi metodami jak: pracy w małych grupach międzynarodowych, ekspresji artystycznej, burzy mózgów, metody open space, dramy oraz prezentacji.

Projekt nasz pozwolił na stworzenie sieci partnerów. Siatka kontaktów jest również udostępniona pozostałym zainteresowanym podmiotom w krajach partnerskich projektu. W trakcie seminarium powstały zalążki nowych projektów młodzieżowych, które chcemy realizować w przyszłości.

Seminarium miało również za zadanie poszerzyć wiedzę uczestników na temat programu Erasmus+. Dowiedzieliśmy się jak wykorzystać jego możliwości oraz jak organizacje mogą wykorzystać go do swojej codziennej pracy z młodzieżą. Dzięki współpracy i wspólnym rozmowom mogliśmy poznać tematykę problemów z jakimi borykają się nasi koledzy. Jak sobie z nimi radzą oraz jakie są ich potrzeby. Seminarium pozwoliło na weryfikację również naszych pomysłów, tematyki przyszłych projektów. Czy jest zapotrzebowanie w innych krajach objętych programem Erasmus+. Dzięki realnemu poznaniu się przedstawicieli naszych organizacji jest nam łatwiej tworzyć nowe projekty oraz nawiązywać współpracę międzynarodową. Przełamaliśmy swoje obawy oraz stereotypy na temat odmienności, innej kultury. Projekt pozwolił nam na spotkanie się face to face, a nie anonimowo po drugiej stronie kabla. Dzięki temu chętniej też nawiązujemy współpracę pomiędzy organizacjami przygotowując nowe projekty. Również wiemy, że nasi partnerzy są realni i przy aplikowaniu o nowe środki będzie nam łatwiej zarządzać projektami oraz współpracować.

Podnieśliśmy nasze kompetencje

Projekt pozwolił nam również podnieść swoje kompetencje związane z tworzeniem nowych pomysłów. Doskonaliliśmy swoje umiejętności w zarządzaniu projektami, analizowaniu oraz kontroli zagrożeń jakie mogą się pojawić w trakcie realizacji projektu. Pracowaliśmy również nad aplikowaniem do Narodowych Agencji o środki finansowe na realizację zaplanowanych projektów. Pomoże nam to w organizacji kolejnych projektów i wydarzeń,

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o projekcie Are You Ready zachęcamy do przeczytania naszego Edu-Packa, który powstał jako podsumowanie projektu. Znajdziecie w nim obok informacji o samym projekcie, również opisy organizacji, które brały w nim udział. Będziecie tam też mogli przeczytać o metodach jakimi pracowaliśmy oraz jakie projekty wspólnie opracowaliśmy.

Comments are closed.

Close