Zrealizowany przez nas projekt Run4tolerance rozpoczął się z początkiem lutego 2017 roku i trwał do końca lipca 2017. Natomiast sama wymiana młodzieży odbyła się w pomiędzy 6 a 14 kwietnia w Poroninie.

Miejsce

Poronin

Data

6-14.04.2017

Uczestnicy

🇬🇷 🇫🇷 🇵🇱 🇹🇷

Run4tolerance to pomysł organizacji pracujących z młodzieżą z 4 krajów: Eurocircle z Francji, Environmental Group of Kessariani z Grecji, Kahramanmaras Sutcu Imam Universitesi z Turcji oraz naszego Stowarzyszenia, które podjęło się roli gospodarza tego projektu.

Zdjęcia wykonane przez uczestników Run4tolerance
Foto: FB / Ludwig Belleau

Celem jaki sobie postawiliśmy podczas projektu Run4tolerance to zrozumienie problemu dyskryminacji kulturowej, religijnej oraz etnicznej. Dlatego w szczególności chcieliśmy poznać sytuację jaka panuje w naszych krajach oraz skonfrontować ją z naszymi wyobrażeniami zbudowanymi na przekazach medialnych.

Zdjęcia wykonane przez uczestników Run4tolerance
Foto: FB / Ludwig Belleau

W rezultacie warsztatów z partnerami reprezentującymi kraje które zostały szczególnie dotknięte problemem uchodźców z krajów bliskiego wschodu oraz Afryki, mogliśmy uzyskać niezbędną wiedzę do zrozumienia problemu bezpośrednio od mieszkańców tych terenów.

Zdjęcia wykonane przez uczestników Run4tolerance
Foto: FB / Ludwig Belleau

Integracja przez wspólną sportową pasję.

Nasze zainteresowanie sportem pomagało nam w integracji, wspólnym poznaniu siebie, naszej kultury oraz zwyczajów. Jesteśmy przekonani, że sport jest świetnym sposobem uczenia się tolerancji do drugiej osoby a dzięki temu projektowi tylko utwierdziliśmy się w naszym przekonaniu. Mimo odmiennych kultur i różnych języków świetnie się rozumieliśmy. Promując idee olimpizmu chcemy uczyć siebie i innych tolerancji oraz szacunku do drugiej osoby. Baron Pierr de Cubertin, głosił hasło:

zawody sportowe winny zastąpić wojny i konflikty, a młodzież całego świata zamiast walczyć na frontach wojennych powinna mierzyć swe siły na stadionach

Przyświeca temu idea otwartości na przyszłość dla wszystkich ras, narodów, kultur i światopoglądów oraz stawiający sobie za cel najwyższy – pokój i szczęście człowieka.

Zdjęcia wykonane przez uczestników Run4tolerance
Foto: FB / Ludwig Belleau

W trakcie wymiany prowadziliśmy liczne warsztaty. Poznawaliśmy siebie i naszą kulturę, na przykład przez odgrywanie scenek rodzajowych i dyskusje o przedstawionych w nich problemach. Doskonaliliśmy własne umiejętności organizacyjne i językowe, oraz również tworzyliśmy nowe wspólne gry. Zorganizowaliśmy przy udziale mieszkańców Gminy Proszowice zawody sportowe w Proszowicach o nazwie sztafeta Run4tolerance, dlatego w tym miejscu należą się szczególne podziękowania za otwartość i wsparcie mieszkańcom Gminy Proszowice. Dziękujemy, również lokalnej młodzieży za przyłączenie się do naszego projektu.

Zdjęcia wykonane przez uczestników Run4tolerance
Foto: FB / Ludwig Belleau

Poprzez sport, rozmowy i wspólne poznawanie, zgłębialiśmy temat problemu imigracji w Europie. Dzięki temu lepiej mogliśmy zrozumieć obecną sytuację związaną z uchodźcami. Przede wszystkim mogliśmy poznać opinie osób, które mają bezpośredni kontakt z migrantami. Poruszając ten trudny temat, zarówno dla mieszkańców Europy, ale przede wszystkim dla samych migrantów. Osób, które w strachu uciekają ze swoich domów przed wieloma zagrożeniami. Wspólnie uczyliśmy się zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka, niezależnie od jego przynależności etnicznej, kulturowej czy koloru skóry.

Poradnik Run4tolerance.

Jedynym z licznych efektów naszego spotkania było stworzenie poradnika Jak zorganizować event sportowy, kliknij poniżej aby go pobrać.

Prezentacja wykonana przez uczestników projektu.

Kliknij poniżej aby zobaczyć prezentację PDF z tego wydarzenia

Comments are closed.

Close