Cieszymy się ogromnie, że możemy ogłosić kolejny krok w naszej misji budowania społeczności opartej na demokratycznych wartościach i współpracy. Dzisiaj z dumą prezentujemy nasz najnowszy projekt, który właśnie zadebiutował na naszej stronie internetowej: Only Democracy. Bo dla nas liczy się tylko demokracja!

Wierzymy, że prawdziwa siła społeczności tkwi w partycypacji i równym dostępie do decyzji. Nasz projekt Only Democracy wyłania się jako odpowiedź na potrzebę wzmacniania demokratycznych mechanizmów w naszym społeczeństwie.

Główne cele projektu Only Democracy obejmowały

Wzmacnianie Partycypacji Społecznej Chcemy, aby każdy członek naszej społeczności miał możliwość wzięcia udziału w procesach decyzyjnych, bez względu na swoje pochodzenie czy status społeczny.

Promowanie Transparentności: Nasza platforma będzie działać na zasadzie otwartości i przejrzystości. Będziemy udostępniać informacje dotyczące procesów decyzyjnych oraz podejmowanych decyzji.

Edukacja i Zaangażowanie: Planujemy organizować warsztaty, szkolenia i inne formy edukacji, aby zwiększyć świadomość społeczną na temat demokracji i partycypacji obywatelskiej.

Wspieranie Innowacyjnych Rozwiązań: Chcemy wykorzystać nowoczesne technologie do ułatwienia procesów partycypacyjnych i tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla naszej społeczności.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszym projektem i dołączenia do naszej społeczności. Tworzymy razem lepsze jutro, oparte na wartościach demokracji, współpracy i równości.

Bądźmy aktywni, bądźmy demokratyczni, bądźmy zmianą!

Czym jest Erasmus+

Program Erasmus+ to blisko 557 mln euro przeznaczone na dofinansowanie projektów związanych z edukacją. W latach 2021-2027 z programu skorzystało już 3 tysiące organizacji, współtworzących prawie 6,5 tysiąca projektów.

Jak możemy przeczytać na stronie programu Erasmus+:

Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez Zespół Analityczno-Badawczy FRSE, zdecydowana większość beneficjentów programu Erasmus+ była zdania, że uczestnictwo w programie znacznie poprawiło dostępność wysokiej jakości materiałów edukacyjnych w ich organizacji.

Dowiedzieć ze strony możemy się również:

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+. Ten w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji. Dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości. Umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach. Dać im także możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

źrodło: erasmusplus.org.pl


Więcej o projekcie Only democracy przeczytasz w zakładce projekty


Last modified: 10.06.2024
Close